Zespół Sterujący Klastra Energii Zielone Podhale jest ciałem wykonawczym Klastra.

Skład osobowy Zespołu Sterującego:

  • Edmund Ciesielka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wiceprzewodniczący Zespołu Sterującego Klastra,
  • Joanna Gronkowska - Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, Wiceprzewodnicząca Zespołu Sterującego Klastra
  • Zbigniew Hanzelka - prof. dr hab. inż. - Kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
  • Sławomir Kopeć - Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra
  • Wiktor Łukaszczyk - Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane
  • Marcin Skórnóg - Dyrektor Wydziału Wytwarzania Obrotu i Dystrybucji, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
  • Rafał Szkaradziński - Wójt Gminy Szaflary
  • Marek Wierzba - Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu