Klaster Energii Zielone Podhale

Klaster Energii Zielone Podhale został utworzony w lipcu 2016 r. z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych i akademickich jako sieć współpracy w celu radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii oraz innym działaniom proefektywnościowym. Obecnie w skład Klastra wchodzi 31 podmiotów – powiaty Nowotarski i Tatrzański, miasta i gminy (Nowy Targ, Zakopane, Szczawnica, Rabka Zdrój, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Jabłonka, Kościelisko, Krościenko, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Poronin, Spytkowice, Szaflary), przedsiębiorstwa komunalne (MZWiK, MPEC, PPK, SEWIK, Tesko) i firmy energetyczne (Geotermia Podhalańska, ZEW Niedzica, Tauron EkoEnergia), Podhalański Szpital Specjalistyczny, Tatrzański Park Narodowy, Euro InnoPark oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, która jest koordynatorem klastra. Dzięki tak szerokiemu składowi Klaster stanowi reprezentowaną płaszczyznę współpracy zdolną do koordynacji realizacji zintegrowanych przedsięwzięć.

Klaster stanowi podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanych celów, w tym:

- przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom zjawisk

- inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących  do wdrażania najnowszej myśli technologicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.