Dane kontaktowe

Biuro Klastra:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Centrum Energetyki C5,

parter, pokój 017.11

Kierownictwo Klastra:

Przewodniczący Rady Partnerów Klastra:

prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc

e-mail: tsz@agh.edu.pl

tel. (12) 617 28 32

Przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra:

dr Sławomir Kopeć

e-mail: skopec@agh.edu.pl

tel. (12) 617 49 58

Osoby do kontaktu:

Edmund Ciesielka

e-mail: ciesiel@agh.edu.pl

tel. (12) 617 28 23

mobile: 605 449 488

 

dr inż. Katarzyna Faryj

e-mail: kfaryj@agh.edu.pl

tel. (12) 617 55 29